--- MISIE V BOLÍVII ---

Misia v Santa Rosa

Dokument o pôsobení kňaza Ondreja Peštu SVDReportáž o filmePoďakovanie dobrodincom