--- MISIE V BOLÍVII ---

Misia v Concepción

Odpustová svätá omša v Concepción 24/05/2020


Na cestách


Príroda v Čikitánii


Fiesty – slávnosti v Čikitánii


Príchod a spoznávanie Bolívie