--- MISIE V BOLÍVII ---

Misijná pomoc

Rôzne formy pomoci misiám prostredníctvom Pápežských misijných diel


Slovo na misijnú nedeľu 18.10. 2020

Pavol Hucík, koordinátor Pápežských misijných diel pre Spišskú diecézu

Príhovor na misijnú nedeľu

Uverejnil používateľ Farnosť Hrboltová Nedeľa 18. októbra 2020