--- MISIE V BOLÍVII ---

Misia v El Puente a Yotau

Výroba oleja z jadier palmy Cusi


Misijná inšpirácia formou piesne „Riskovať život“
Pandémia COVID-19